Lốp máy cày:

0913.963.433 – Mr. Toan

+84.989.584.704 – Mr. Kim Sa Vene

+84.901.239.278 – Ms. Hoai

Lốp đắp, dán:

0979.898.048 – Mr. Binh